Fyysikko

Tämä artikkeli käsittelee fyysikkoja yleisesti. "Fyysikko" oli myös keskiajalla käytetty nimi fyysikko Abu al-Hasan ibn al-Haithamille.

Fyysikko on henkilö, joka tutkii tai opettaa luonnonilmiöiden toimintaa ja rakenteita. Fyysikko voi myös muuten hyödyntää työssään tietämystään luonnonilmiöistä. Tutkivien fyysikoiden tarkoituksena on löytää lainalaisuuksia ja teoreettisia selityksiä luonnossa esiintyville ilmiöille ja rakenteille, aina pienimmistä alkeishiukkasista maailmankaikkeuteen. Fyysikoiden keräämä tieto ja heidän luomansa teoriat ovat useimpien teknisten sovellusten ja laitteiden taustalla.

Fyysikoilla on ollut tärkeä asema nykyisen maailmankuvan kehittämisessä. Fyysikot voidaan jakaa teoreettisiin sekä kokeellisiin fyysikoihin, riippuen siitä millä tavalla he tekevät työtään. Teoreettiset fyysikot johtavat uusia teorioita vanhojen teorioiden ja uusien, ja toistaiseksi selittämättömien, havaintojen pohjalta. Kokeellisten fyysikoiden työ on myös uusien teorioiden kehittämistä mutta se perustuu joko laboratorioissa tai luonnossa tehtäviin mittauksiin. Teoriaa muokataan niin, että se vastaa mittaustuloksia.