Arkkitehti

Tämä artikkeli käsittelee arkkitehtisuunnitteluun liittyvää tutkintoa ja ammattia. Muita merkityksiä on täsmennyssivulla.
Arkkitehti
Entisajan arkkitehti työssään.
Entisajan arkkitehti työssään.
TyyppiAmmatti
ToimialaTalonrakennusala
KoulutusYliopisto
TyöpaikkaArkkitehtitoimisto
LähinimikkeitäRakennusarkkitehti

Arkkitehti on rakennusten ja maankäytön suunnitteluun liittyvä tutkinto ja ammattinimike. Kuvaannollisesti arkkitehdiksi voidaan kutsua jonkin asian suunnittelijaa, ideoijaa tai luojaa.[1]

Arkkitehdin tutkinto (engl. Master of Science (Architecture), M.Sc. (Archit.)) on teknillistieteellinen yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto. Suomessa arkkitehteja kouluttavat Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitos Espoossa, Tampereen teknillinen yliopisto ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta. Monissa Euroopan maissa arkkitehdin koulutus on teknillisten koulujen sijaan taidekorkeakoulujen vastuulla. Suomessa opinnoissa voi suuntautua joko yhdyskuntasuunnitteluun, rakennussuunnitteluun tai arkkitehtuurin teoriaan ja -historiaan. Lisäksi Oulussa on tarjolla myös osin englanninkielinen, detalji-suunnitteluun painottuva architectural design -opintosuunta. Jatkotutkintona arkkitehdit voivat suorittaa tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinnot.

Arkkitehdin ammattikuvaan kuuluu vanhastaan rakentamisen kokonaisosaaminen. Arkkitehdin tehtäviin kuuluvat rakennussuunnittelu sekä yhdyskuntasuunnittelu huomioiden hankkeiden toiminnalliset, tekniset ja taiteelliset ominaisuudet. Toimenkuvaan voi kuulua myös esimerkiksi sisustusten tai huonekalujen suunnittelua.